spacer

 

 

 

 

 
 
Algemene Spil info

Wat?
SPIL werd opgericht in het kader van het K.B. van 10 juli 1990 'houdende vaststelling voor de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten'.  (meer...)

Wie?
Miet Smeets, Coördinator Spil
Iemke Sarrechia, Stafmedewerker Spil
Veerle Umans, Stafmedewerker Spil
Marjet Vanderstraeten, Stafmedewerker SPIL - Functie 1A
Ingrid Meuwis, Externe Ombudspersoon
Marlies Thonnon, Externe Ombudspersoon (meer...)

Waar?
SPIL is gehuisvest in lokaal A0.52 in het Provinciehuis van Limburg (Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt).   (meer...)

Organogram (meer...)

Werkgroepen
Uit het organogram blijkt dat SPIL een veelvoud aan werkgroepen telt.  Een korte situering...    (meer...)

 

 


Created by Sanmax