spacer

 

 

 

 

 
 
Ombudsdienst

Patiëntenrechten
De 'Wet op de patiëntenrechten' is sinds augustus 2002 van kracht.
Deze wet kent aan patiënten een aantal rechten toe:
 * op kwaliteitsvolle dienstverlening
 * vrije keuze van zorgverlener  
 * informatie over de gezondheidstoestand      
 * toestemming na informatie      
 * inzage in het patiëntendossier      
 * bescherming van de persoonlijke levenssfeer      
 * om klacht neer te leggen bij de bevoegde ombudsinstantie. 

Ombudsdienst
Met vragen, problemen of klachten over een Limburgse Geestelijke Gezondheidszorg-voorziening kan je terecht bij de ombudsdienst. Ingrid Meuwis en Marlies Thonnon helpen je graag verder. Ze geven je gratis en vertrouwelijk informatie over de patiëntenrechten.  Op jouw vraag bemiddelen zij met de hulpverlening.

Contactgegevens...
Je kan Ingrid en Marlies telefonisch contacteren op het gratis nr. 0800 99 395.  
Als je liever een brief schrijft, kan dit:  
VZW Spil - Ombudsdienst 
Provinciehuis - 2de Dir. Afd. 2
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

E-mails zijn welkom op ingrid.meuwis@ombudsfunctieggz.be of marlies.thonnon@ombudsfunctieggz.be
Je kan Ingrid (0494 30 48 33) of Marlies (0495 57 44 33) rechtstreeks contacteren.
  

Meer informatie...
Voor meer informatie over de externe ombudsfunctie in de Geestelijke Gezondheidszorg en de wet op de patiëntenrechten, kan je terecht op http://www.ombudsfunctieggz.be/.

 

 


Created by Sanmax