spacer

 

 

 

 

 
 
Nieuws

 

Vacature Netwerkcoördinator Internering

In het kader van de Federale Meerjarenplannen inzake de uitbouw van een kwalitatieve zorg voor geïnterneerden gaan de leden van de ‘Stuurgroep Zorg aan Geïnterneerden’  over tot de aanwerving van een

Netwerkcoördinator Internering voor het Hof van Beroep Antwerpen

Functieomschrijving

-     Je versterkt en bouwt verder het netwerk uit binnen het Hof van Beroep Antwerpen.

-     Je stimuleert de verbindingen tussen de verschillende partners van het netwerk.

-     Je stuurt het schakelteam inhoudelijk aan vanuit de visie van de overheid en waakt erover dat de visie wordt geconcretiseerd in de praktijk.

-     Je vormt de brugfunctie tussen de partners van het netwerk en de federale overheid. Je geeft feedback aan de federale overheid over de concrete uitwerking van de hervorming op het terrein en vice versa geef je de informatie van de overheid door aan de partners binnen je Hof van Beroep.

-     Je bent samen met de leden van de stuurgroep verantwoordelijk voor een continu verbeterproces in je netwerk en je kan vanuit inzicht en overzicht komen tot concrete acties.

-     Samen met de stuurgroep en bij uitbreiding met alle partners van het Hof van Beroep, wordt gestreefd naar één gedeelde visie in een complexe netwerkomgeving.

-     Je bewaakt in samenwerking met de Coördinator Extern zorgcircuit vanuit Justitie, die instaat voor het justitiële luik, de behoefte aan zorg voor geïnterneerden.

-     Je verzamelt alle nodige informatie om zicht te krijgen en te houden op het aantal geïnterneerden binnen het Hof van Beroep.

-     Je  formuleert in nauw overleg met de partners van het netwerk voorstellen en doelstellingen, die vervolgens vertaald worden in een strategisch plan. In het plan moet aandacht zijn voor de specificiteit en expertise van alle partners. Je stimuleert en draagt zorg voor de verbinding van al deze partners.  

 

Functieverplichtingen / opdracht

-     Je staat in voor het sluiten van netwerkovereenkomsten tussen de partners van het netwerk of de deelnemers aan het project. Je bent hierin sturend.

-     Je zorgt ervoor dat elke nieuwe partner op dezelfde wijze kan integreren in het netwerk.

-     Je neemt deel aan evt. coaching sessies en/of vormingsactiviteiten die worden georganiseerd door de FOD Volksgezondheid.

-     Je neemt deel aan vergaderingen van het begeleidingscomité van het pilootproject Internering van de FOD Volksgezondheid.

-     Je stelt jaarlijks een nauwkeurig activiteitenverslag samen.

-     Je evalueert de geboden zorgverlening en meet  de effecten o.a. met het oog op het optimaliseren van de complementariteit tussen de diverse zorgopdrachten evenals het detecteren van knelpunten en lacunes in het zorgaanbod.  

Functievereisten

-     Je beschikt over een masterdiploma, dat zich bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting situeert, en waarbij ervaring in forensische psychiatrie een sterk pluspunt is.

-     Je hebt voldoende aantoonbare werkervaring in een projectstructuur en/of je hebt een bijkomende opleiding projectmanagement gevolgd.

-     Je hebt affiniteit met de doelgroep.

-     Je bent een rasechte “peoplemanager” die sterk is in procesdenken en ervaring heeft in het faciliteren van groepen en uitbouwen van samenwerkingsverbanden.

-     Je hebt sterke antennes waardoor je vlot zeer diverse perspectieven weet te verbinden en je kan deze diplomatisch op strategisch, beleidsmatig en operationeel niveau vertalen.

-     Je hebt zin voor initiatief.

-     Je bent flexibel en ziet het werken in een sterk evoluerende  omgeving als een uitdaging.

Wij bieden

-     Een indiensttreding in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in een voltijds contract voor bepaalde duur tot en met 31/12/2017, met mogelijkheid tot verlenging

-     Een boeiende werkomgeving

-     Loon volgens de barema’s van OPZC Rekem

-     Gunstige arbeidsvoorwaarden ( o.a. 35 vakantiedagen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,…).

Kandidaturen

Voor bijkomende informatie over de functie kan u terecht op volgende weblink: www.opzcrekem.be, bij Wim Vanspringel (Voorzitter stuurgroep geïnterneerden, tel. nr. 0494 98 16 98 of via wim.vanspringel@vagga.be) of bij Kevin Pesout (Clustermanager forensische zorg OPZC Rekem, tel. nr. 089 84 73 00 of via kevin.pesout@opzcrekem.be).

Kandidaten dienen uiterlijk 15/01/2017 (datum poststempel of datum van onze mailserver gelden als bewijs) hun sollicitatiebrief + CV, met vermelding van de vacature, te sturen naar: Inge Snoeks - dienst personeelsbeheer OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106 , 3621 Rekem.
Email :
inge.snoeks@opzcrekem.be .

Kandidaten dienen op 31 januari 2017 beschikbaar te zijn voor de selectiegesprekken.

Gelieve aan de hand van het CV aan te tonen dat u over de gevraagde functievereisten beschikt die in de vacature werden opgenomen.

 

 

 

 


Created by Sanmax