spacer

 

 

 

 

 
 
GGZ-adressen

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychische problemen en stoornissen. Zij draagt bij aan de verbetering van de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt. Een andere taak van de GGZ is het voorkómen van psychische problemen. De GGZ streeft naar het bevorderen en herstellen van de geestelijke gezondheid en/of het draaglijk maken en houden van duurzame psychische problemen.

Er zijn zes GGZ-'sectoren' die als verplichte partners verbonden zijn aan het overlegplatform. Daarnaast worden de andere sectoren en initiatieven die zich richten naar de geestelijke gezondheidszorg eveneens opgenomen bij de werking van het overlegplatform.

  1. Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ)  
  2. Kinderpsychiatrische diensten (K-diensten)  
  3. Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT)  
  4. Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)  
  5. Beschut Wonen (BW)  
  6. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)  
  7. Reling en Noolim - projecten vermaatschappelijking van zorg (Reling en Noolim)
  8. Voorzieningen met een Riziv-conventie en GGZ-aanbod (RIZIV) 
  9. Activiteitencentra (DAC)
  10. Listel, Similes, Uilenspiegel, ... (Andere Diensten)  

De portaalsite van de Limburgse Geestelijke Gezondheidszorg www.ggzlimburg.be begeleidt ieder verwijzer naar de aangewezen zorgpartner, vertrekkend vanuit de zorgvraag en de regio van de zorgvrager.

De SPIL-folder met de recentste adresgegevens en coördinaten vindt u terug onder het luik "Publicaties".

 

 


Created by Sanmax